Explained 50+ Apps Adobe | Giải thích 50+ phần mềm Adobe#Adobe #photoshop #illustrator #premiere #Aftereffect
Adobe makes so many products that it can be overwhelming even for a professional to understand what each software is used for.

Many newcomers are confused and have questions about software such as “the difference between after effects and premiere pro” or “The difference between Photoshop, Illustrator, Lightroom and Bridge”.

So I made this video to give you an overview of all adobe products that you can’t find the same anywhere, including the Adobe homepage. I hope to help beginners enter the creative path that differentiates products.
————————————————————————————————
Adobe tạo ra nhiều sản phẩm đến nỗi có thể gây áp đảo kể cả với một người chuyên nghiệp để hiểu được mỗi phần mềm được sử dụng để làm gì.

Nhiều người mới bối rối và có những câu hỏi về các phần mềm như “sự khác nhau giữa after effects và premiere pro” hay “Sự khác biệt giữa Photoshop, Illustrator, Lightroom và Bridge”.

Vì vậy, tôi làm video này để cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về tất cả sản phẩm của adobe mà bạn không thể tìm thấy điều tương tự ở bất kỳ đâu, kể cả trang chủ của Adobe. Tôi hy vọng giúp được cho những người mới bắt đầu bước vào con đường sáng tạo phân biệt giữa các sản phẩm.
————————————————————————————————
LIKE & SUBSCRIBE
THANK FOR WATCHING!

Nguồn: https://mayepnuocmiagiare.com/

Xem thêm bài viết khác: https://mayepnuocmiagiare.com/tong-hop/

4 thoughts on “Explained 50+ Apps Adobe | Giải thích 50+ phần mềm Adobe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *