Giáo trình xã hội học đại cương – Bài 1509. Giáo trình xã hội học đại cương
Tác giả: Biên soạn: ThS. TẠ MINH
Nhà xuất bản: ĐẠI HỌC QUỐC GIA – 2011
Người đọc: Mỹ Duyên
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
——————————–
Sơ lược sách:
Phần I: Xã hội học là một khoa học
Bài 1: Lịch sử hình thành xã hội học
Bài 2: Đối tượng và chức năng xã hội học
Bài 3: Phạm trù và khái niệm xã hội học
Bài 4: Cá nhân và xã hội hoá
Bài 5: Bất bình đẳng và phân tầng xã hội
Bài 6: Hành động xã hội
Phần II: Một số chuyên ngành Xã hội học
Bài 7: Xã hội học về cơ cấu xã hội
Bài 8: Xã hội học về dư luận xã hội và thông tin đại chúng
Bài 9: Xã hội học đô thị
Bài 10: Xã hội học nông thôn
Bài 11: Xã hội học gia đình
Phần III: Phương pháp và kỹ thuật điều tra xã hội học
Bài 12: Một số phương pháp và kỹ thuật điều tra xã hội học
Bài 13: Các bước đi trong một cuộc điều tra xã hội học

———————————————————————-
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://mayepnuocmiagiare.com/

Xem thêm bài viết khác: https://mayepnuocmiagiare.com/lam-dep/

3 thoughts on “Giáo trình xã hội học đại cương – Bài 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *