Luyện chữ đẹp online: Luyện chữ theo nhóm nét cơ bản: i, u, ư, y, p và nhóm chữ n, mLuyện chữ đẹp online với việc chia nhóm chữ cái thành các nhóm có nét cơ bản tương đồng với nhau
1, Nhóm chữ tương đồng 1: i, u, ư, y, p
– Các bạn lưu ý chữ i, ta dưa tay chữ i là nét thanh sau đó đi vào đường kẻ tạo nét đậm đi xuống, rồi tạo nét thanh đi lên bằng của ô vuông này và ta đánh dấu chấm ở phía trên là ta đã được chữ i.
– Tương tự như vậy ta thực hiện lại chữ i, đưa nét thanh lên đưa nét đậm xuống là ta được chữ u, điểm lưu ý là chữ u này chỉ chiếm ô vuông.Tương tự như ta thêm dâu là ta được chữ ư.Tượng tư như vậy, ta tạo ra nét khuyết dưới là ta sẽ được chữ y.
– Ta viết chữ i kéo dài 2 li và kéo bút lên ô và tạo ra nét móc hai đầu, như vậy là ta đã tạo chữ p
2, Nhóm chữ n, m
– Chúng ta tạo nét móc và ta rê bút lên ô và ta gắn vào nó là nét móc 2 đầu, như vậy thì ta được chữ n. Tương tự như chữ n, chữ m có 2 chữ n ghép với nhau
Xem đầy đủ hướng dẫn luyện chữ đẹp online:

Nguồn: https://mayepnuocmiagiare.com/

Xem thêm bài viết khác: https://mayepnuocmiagiare.com/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *