WITHOUT YOU (Lời Dịch Anh Việt) Mariah CareyWITHOUT YOU
Mariah Carey

No I can’t forget this evening
Không, em không thể quên buổi chiều ấy
Or your face as you were leaving
Hay khuôn mặt khi anh quay lưng bỏ lại
But I guess that’s just the way
Nhưng em đoán chỉ theo cách này (mà)
The story goes
Chuyện tình oan trái

You always smile but in your eyes your sorrow shows
Nụ cười ngự trị trên môi nhưng trong mắt nỗi sầu thoáng hiện
Yes it shows
Vâng hiển hiện

No I can’t forget tomorrow
Không nỡ lòng nào bỏ quên ngày mai
When I think of all my sorrow
Khi nghĩ về nỗi buồn vướng lại
When I had you there
Khi có anh trong vòng tay
But then I let you go
Nhưng rồi để anh đi mãi

And now it’s only fair that I should let you know
Và giờ công tâm phải nói em nên để cho anh hay
What you should know
Điều anh nên biết

I can’t live
Sống không đặng
If living is without you
Nếu phải sống mà vắng bóng anh
I can’t live
Sống làm gì
I can’t give anymore
Khi chẳng còn chi trao nữa
Can’t live
Khó sống
If living is without you
Nếu đời này vắng bóng anh
I can’t give
Còn gì trao
I can’t give anymore
Khi đã đem tình tặng hết

But I can’t forget this evening
Nhưng em không thể quên buổi chiều ấy
Or your face as you were leaving
Hay khuôn mặt khi anh quay lưng bỏ lại
But I guess that’s just the way
Nhưng em đoán chỉ còn cách này
The story goes
Cả câu chuyện dài

You always smile but in your eyes your sorrow shows
Nụ cười ngự trị trên môi nhưng trong mắt nỗi sầu thoáng hiện
Yes it shows
Vâng hiển hiện

I can’t live
Sống không đặng
If living is without you
Nếu phải sống mà vắng bóng anh
I can’t live
Sống làm gì
I can’t give anymore
Khi chẳng còn chi trao nữa
Can’t live
Khó sống
If living is without you
Nếu đời này vắng bóng anh
I can’t give
Còn gì trao
I can’t give anymore
Khi đã đem tình tặng hết

Can’t live
Sống không đặng
Oh I can’t live
Ôi chết không xong
No no no no
Không không không không

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

Nguồn: https://mayepnuocmiagiare.com/

Xem thêm bài viết khác: https://mayepnuocmiagiare.com/am-nhac/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *